Nataliya Byelokurova. (4.14.2018) - Mark Winter Photography